Vi observerar verkligheten och ser detaljer som vi jämför och sätter in i sammanhang. Vi jämför A och B och konstaterar att de inte är likadana. Vad? Ligger B i skuggan / är påverkad av något? Jamen det ska ju inte kunna påverka i nämnvärd utsträckning, det har vi ju sett bevisat i likartade sammanhang ... så det kan vi utesluta. Och nog ser du väl för blotta ögat att det är skillnad?!
Klicka nu på bilden!