1 av 25 hör röster i huvudet

Forskare: De flesta söker inte hjälp eftersom rösterna har en positiv inverkan.

Att höra röster i huvudet förknippas ofta med allvarlig psykisk sjukdom. Men nu visar en ny undersökning att så många som 1 av 25 regelbundet hör röster. Och de allra flesta huvudröster säger snälla saker som hjälper den som lyssnar.

Bilden av rösterna i huvudet som får den psykiskt sjuke att begå brott kommer på skam efter en ny undersökning av ett brittiskt forkarlag vid Manchester University. Att höra röster i huvudet är så vanligt att det kan betecknas som ”normalt”.
4 procent av alla människor upplever fenomenet regelbundet, enligt studien.
Att röster i huvudet skulle vara ett tecken på psykisk sjukdom är helt fel, menar forskarna. Tvärt om söker de flesta som hör röster i huvudet inte hjälp eftersom de upplever att rösterna har en positiv inverkan på deras liv, genom att trösta och inspirera. De flesta tycker att rösterna hjälper till att minska ångest och ensamhetskänslor, skriver BBC News.

Rösterna kan vara kontrollerande
De som upplever rösterna som ett problem och söker hjälp för dem har ofta andra problem i livet. Ofta kämpar de med att bearbeta något trauma, eller också upplever de sig själva som värdelösa och sårbara och andra människor som aggressiva. De tolkar ofta rösterna i huvudet som skadliga, fientliga och kontrollerande. De som har ett lyckligare liv och en positivare syn på sig själva och andra tolkar rösterna som någonting som hjälper dem må bra.

Jobbig händelse kan sätta igång röster
Men många upplever också rösterna som stressande och negativa på grund av att samhället signalerar att de som hör röster är psykiskt sjuka. - På grund av rädsla och missförstånd i samhället och inom psykiatrin kring rösthörande betraktas det ofta som ett symptom på sjukdom, någonting som är negativt, och konsekvensen blir att innehållet och meningen i rösthörandet sällan diskuteras, säger Marius Romme, professor och ordförande för Intervoice, en förening för rösthörare, till BBC News. De flesta som hör röster har haft en traumatisk barndom, enligt den holländska studien. Över 70 procent av dem som hör röster kan dessutom peka ut en jobbig händelse som utlöste rösterna.


Källa: Aftonbladet 2006-09-18

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,889605,00.html