Kristaller

Kristaller? Stenar!? Menar han att man kan bli påverkad av stenar? Nä, nu ...

Ja, det är lite märkligt. Hade du sagt till mig för några år sedan att kristaller, stenar, mineraler har olika och särskilda energier, så skulle jag nog ha skrattat dig rakt i ansiktet. Men med ålder och erfarenheter kommer ibland ändrad inställning till saker och ting. Jag kan numera skriva under på att åtminstone vissa typer av kristaller har kvalitéer och energier som man helt klart kan dra nytta av ... påverkas positivt av.
Sedan finns det tvivelsutan många påståenden om egenskaper och krafter m.m. som skall tas med matskedsvis salt. Men som sagt, en del kan jag av egna erfarenheter skriva under på.

En kristall är en sten bestående av ett mineral, mer eller mindre rent, som har en kristallin molekylstruktur*. Kristaller används ofta för att rikta och forma olika sorters energier. Vad som är specifikt med kristaller och som ger dem deras användningsområden beror på att de kan sägas vara koncentrerad energi. All materia är energi. Allt liv är energi. Fysikt som andligt. Det händer att energierna i kropp och sinne sviktar och då är kristallen bra att använda som energipåfyllare.
En kristall är alltså en sten innehållande mycket och nyttig energi.

*Läs en bra beskrivning av vad en kristall är på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristall

Stenar och kristaller är en av de mest stabila formerna av materia i hela universum. Det är antagligen också därför som vi kan använda dem till att eftersträva balans. Det är något som den moderna vetenskapen också har dragit nytta av och de används i bland annat klockor, datorer, radioapparater, pacemakers, laser och akupunkturnålar. Kristaller har skapats av enorma krafter i jordens inre genom årmiljonerna. Man kan säga att de har blivit ett batteri som håller enorma mängder energi. Människokroppen och stenar består delvis av samma materia, t.ex. kvarts, kisel och vatten. Men till skillnad från stenar så kan kroppens vibrationsfrekvens förändras och bli oharmonisk. Till exempel när vi stressar, tänker negativa tankar, äter fel mat, tar medicin, sover för lite, har ont eller inte är lyckliga så skapas en obalans i vårt energifält. Kristallers struktur gör att dom kan absorbera, fokusera eller sända ut subtila energifält. Ingen vet riktigt hur deras energi förs över till oss, men de flesta tror att det är via vår aura. Vetenskapsmän har kunnat bevisa att en kristall som placeras i ett energifält kan fånga upp den energin och behålla den. Du påverkas också av energin! Håller du i en kristall påverkas du omedelbart. Finns kristallen i din närhet så påverkar den dig genom att den utstrålar sin energi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarts

 

Kvarts = kiseldioxid SiO2
Vår kropp innehåller stora mängder kiseldioxid i form av flytande kristaller. Den största ansamlingen finns i hjärnan, men kristaller finns också i blodplasman och i nervsystemet. Detta kan vara en orsak till att vi reagerar så lätt på kristaller. Människan kan använda kristaller för att balansera sig själv. Kristallens svängning förändras inte. Den är alltid konstant. När vi håller i kristallen eller har den nära oss förändras istället vi genom att vår vibration successivt närmar sig kristallens för att slutligen komma i harmoni med den. Vi blir mer avslappade och känner hur det är att vara i full balans. I meditation är detta speciellt påtagligt. Vi upplever en behaglig fördjupning när vi kompletterar meditationen med att hålla i en lämplig kristall. Med hjälp av kristaller kan vi bland annat vidga vårt medvetande, aktivitera vår intuition, skärpa sinnen och intellekt, fokusera våra helande förmågor, stärka vårt nervsystem och våra energifält. Kristaller har visat sig ha en stark effekt på de energifält som omger vår kropp. När våra energier råkat i obalans kan vi använda kristaller för att korrigera och återställa harmonin. Uppstår en blockering i energifälten påverkas organen som kommer ur balans.
Vi känner oss trötta och kraftlösa och blir lätt sjuka. Om vi med hjälp av kristaller löser upp blockeringen och för tillbaka balanserade energier, stimuleras återuppbyggnaden av energifälten och nya celler kan börja bildas i vår kropp.

Det finns olika användningsområden för kristaller. Några exempel är: chakrabalansering, öppna upp latenta personlighetsdrag, stärka jaget, healing, spådom, meditation och astrala resor. Naturligtvis används kristaller som smycken också. Många metoder är uråldriga medan några är nyare. Egentligen är alla metoder äldre metoder, men en del har vidareutvecklats under de senare årtiondena.

Det finns ungefär 4400 kända mineral, men endast en handfull är vanligt förekommande och bygger upp de vanliga bergarterna. De flesta av dessa är silikater, dvs. föreningar som innehåller kisel (Si) och syre (O). Dessa två grundämnen är därför de vanligaste i jordskorpan. Förutom kisel och syre innehåller många silikatmineral aluminium, natrium, kalium, kalcium, magnesium och järn, vilka också är vanliga grundämnen i jordskorpan.

Läs om kvarts i berggrunden på:
http://www-markinfo.slu.se/sve/mark/mineral/kvar1.html

Se sidan med boktips - Kristallernas förunderliga värld

 

Rutilkvarts

 
Hematit och röd jaspis Rökkvarts