Eric Hammerin
föreläsare med program om konst, religion, språk och historia


Föreläsningar och kulturprogram / underhållning för föreningar, organisationer m.fl.

Konst Religion Språk Historia (kommer) Övrigt

 

Sammanfattning av vad du hittar på de olika sidorna

» Konst och konstnärer intresserar väldigt många människor. Konst är ett otroligt omfattande begrepp och uttryckssätten har genom tider och världsdelar tagit sig väldigt olika former. Jag kan berätta och visa bilder om en del av dessa.

» Jag har hållit föreläsningar om religioner ( kristendom buddhism islam hinduism sikhism jainism judendom ) från Ystad i söder till Luleå i norr. Det brukar bli mycket uppskattat och ger en viss inblick i vad som skiljer och förenar oss människor. Religionen spelar en stor roll i väldigt många människors liv!

»
Skrivkonstens historia och världens olika språk är ett outtömligt ämne, men man kan ju bita i lagom stora bitar åt gången så blir det förståeligt och intressant.
Hur vi pratar med varandra och vad vi egentligen säger -- det tänker vi inte alltid så noga på ( språkvård språkbruk )
.

» Samtal om lögner och sanningar, klimatet, jordens och mänsklighetens historia, människans drivkrafter, samhällets tillstånd, vetenskapen.

» Alla mina program är avsedda för "vanligt folk" med intresse för ämnet och är inte tänkta som vidareutbildning för konsthistoriker, språkvetare o.s.v. även om alla givetvis är välkomna som publik.

» Jag har även bildspel, alltså bildvisningar med eller utan ljud förutom rena föreläsningar.


Om programmen …

» Alla programmen är föreläsningar, somliga med tillhörande bilder och kan anpassas tidsmässigt helt efter önskemål. Utgångspunkt för ett normalprogram är 45 - 60 minuter, men kan anpassas till över 2 timmar om man så önskar. Vissa kan även kortas ner om tiden är begränsad.

» Programmen kan också genomföras helt utan bilder, om så är lämpligt, t.ex. p.g.a. lokalens beskaffenhet, ingen ström att tillgå, ingen mörkläggning, etc.

» Det underlättar om jag har tillgång till blädderblock, skrivtavla eller liknande.

… och hur du bokar

» Titta efter i almanackan och ha eventuellt ett alternativt datum i tankarna, särskilt viktigt om du bokar sent inför säsongen, eller om du vill boka en speciellt attraktiv tidpunkt. Men även om du bokar med kort varsel så är du mycket välkommen att ringa. Jag är inte bokad alla dagar och kanske, kanske kan jag t.o.m. rädda er sammankomst samma dag som du ringer. Sådant har faktiskt hänt! Och du kan ringa och preliminärboka eller göra en förfrågan om du fortfarande har vissa frågetecken i din kalender. Eller om det är något annat du undrar över.

Eric Hammerin föreläser om språk religioner och konst

Pris : 1600.- per program*
Bilersättning : 2.- / km
Moms tillkommer

 

Eric Hammerin
Östergatan 27
21 32 Hässleholm

Tel. 0451 - 145 15

eric.hammerin@telia.com

 

Bildspel Guide Galleri

* Gäller inom c:a 12 - 15 mils avstånd från Hässleholm. Om jag behöver avsätta mer tid till resa måste jag justera priset.
Exempel: Stockholm = heldag = 4.000.- plus resa (SJ) och moms.